เลือกภาษา: Thai English
LINE - Aquacheme Aquacheme on Facebook Follow Aquacheme on Twitter Aquacheme on Youtube ติดต่อ อควาเคมี

คุณภาพของน้ำ เป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะนำน้ำไปบริโภค หรือนำน้ำไปใช้ ในองค์กรของท่าน หากท่านมีปัญหาเรื่องน้ำ อควาเคมี ยินดีให้คำปรึกษา

 

บริษัท อควาเคมี จำกัด มีบริการต่างๆ ดังนี้

– บริการให้คำปรึกษา, วิเคราะห์และออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำทุกชนิด

– บริการรับออกแบบ และติดตั้งระบบบำบัดน้ำ ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า

– บริการติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำใหม่ และแก้ไขเ/พิ่มเติม ระบบกรองน้ำเดิม

– บริการล้างตะกรันและสนิมทุกระบบ เช่น หม้อต้มไอน้ำ (Boiler), หอหล่อเย็น (Cooling Tower), และอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนทุกชนิด

– บริการปรับปรุงระบบอาร์โอ (RO) และบริการล้างไส้กรองเมมเบรน (Membrane)

– บริการเปลี่ยนสารกรองน้ำ เปลี่ยนทรายกรองน้ำ โดยเจ้าหน้าที่มืออาชีพ

– บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพโดยนักเคมีที่มีความชำนาญ

 

water_test_service

 

aquacheme_service_01

 

หากท่านมีปัญหา ต่อไปนี้ อควาเคมี ยินดีให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาของท่าน

 • ระบบน้ำเดิมมีปัญหา ต้องการแก้ไข หรือเปลี่ยนระบบใหม่
 • น้ำมีกลิ่นเหม็น, ขุ่น , มีตะไคร่, มีสีสนิม และมีค่าความกระด้างสูง
 • สงสัยว่าน้ำมีเชื้อโรค
 • ล้างเครื่องมือแพทย์ไม่สะอาด
 • ซักผ้าแล้วผ้าเหลือง (ไม่ขาว)
 • มีคราบขาว เหลือง เกาะตามสุขภัณฑ์
 • รู้สึกไม่สะอาด ไม่สบายตัวหลังจากอาบน้ำ
 • ปัญหาล้างคราบสบู่และผงซักฟอกออกยาก
 • ปัญหาน้ำกร่อยที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้
 • ปัญหาน้ำใช้ บ้านพักต่างจังหวัด ไม่สะอาด
 • ค่า pH ของน้ำต่ำ หรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
 • ค่าใช้จ่ายในการทำระบบน้ำสูง
 • ค่าใช้จ่ายสูง ในการทำระบบน้ำร้อน-น้ำเย็น
 • ผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำ เนื่องจากน้ำที่ใช้ไม่มีคุณภาพ
 • คุณภาพน้ำที่ต่ำและไม่เหมาะสมต่อการนำมาใช้ทั้งในครัวเรือน และ อุตสาหกรรม
 • น้ำเสียจากอุตสาหกรรมมีคุณภาพไม่เหมาะสมต่อการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
 • ต้องการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่
 • ต้องการน้ำสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม
 • ต้องการนำน้ำมาล้างแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • ต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลงระบบท่อน้ำที่เกิดการอุดตัน
 • น้ำแข็งเป็นฝ้า ไม่ใส
 • ไม่มีแหล่งน้ำจืด และต้องการนำน้ำทะเลมาทำเป็นน้ำดื่ม น้ำใช้
 • ต้องการทำธุรกิจน้ำดื่ม บรรจุขวดขาย
 • ต้องการทำธุรกิจน้ำกลั่นขาย
 • ต้องการเปลี่ยนทรัพยากรน้ำเป็นเงิน
 • ต้องการระบบประปาหมู่บ้าน
 • ต้องการซื้อเครื่องกรองน้ำถวายวัด
 • ต้องการระบบประปาโรงเรียน

 

 

ท่านสามารถชมผลงานบางส่วนของอควาเคมีได้ที่ ผลงานของ อควาเคมี และหากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา

 

ปัญหาเครื่องกรองน้ำ เราช่วยท่านได้ นึกถึง อควาเคมี

 

เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญ ด้านกรองน้ำและปรับคุณภาพน้ำ มากกว่า 46 ปี

กรุณาติดต่อเรา โทร. 08-1860-3834, 0-2561-1540 และ 0-2561-1676

 

 

สอบถามอควาเคมีเพิ่มเติม

LINE ID: @aquacheme