เลือกภาษา: Thai English
LINE - Aquacheme Aquacheme on Facebook Follow Aquacheme on Twitter Aquacheme on Youtube ติดต่อ อควาเคมี

การทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์ จำเป็นต้องใช้น้ำที่สะอาดได้มาตรฐาน หากใช้แหล่งน้ำในพื้นที่ที่ไม่สะอาด จะไม่สามารถใช้ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ได้ เพราะจะทำให้เกิดสนิม ดังนั้นหน่วยงานทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล ศูนย์อนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข ควรติดตั้งระบบกรองน้ำระบบอาร์โอ สำหรับล้างเครื่องมือแพทย์

 

ระบบกรองน้ำอาร์โอ ล้างเครื่องมือแพทย์

 

น้ำที่ผ่านระบบกรองน้ำอาร์โอ (Reverse Osmosis) เป็นน้ำที่สะอาดมีคุณภาพดี สามารถดื่มกิน และนำไปชำระล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ ซึ่งตามโรงพยาบาลทั่วไป อาจติดตั้ง ระบบกรองน้ำอาร์โอในโรงพยาบาลเพื่อผลิตน้ำสะอาด ขนาดตั้งแต่ 18,000 ลิตร ต่อวัน โดยอาจนำน้ำบาดาล หรือน้ำประปา มาใช้เป็นน้ำดิบในโรงกรองน้ำ

 

โรงพยาบาลใดสนใจต้องการทำระบบกรองน้ำระบบอาร์โอ ล้างเครื่องมือแพทย์ กรุณาติดต่อเรา ยินดีให้บริการ

 

ระบบน้ำในโรงพยาบาล ปรึกษาอควาเคมี

 

เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญ ด้านกรองน้ำและปรับคุณภาพน้ำ มากกว่า 46 ปี

กรุณาติดต่อเรา โทร. 08-1860-3834, 0-2561-1540 และ 0-2561-1676

 

 

สอบถามอควาเคมีเพิ่มเติม

LINE ID: @aquacheme