เลือกภาษา: Thai English
LINE - Aquacheme Aquacheme on Facebook Follow Aquacheme on Twitter Aquacheme on Youtube ติดต่อ อควาเคมี

เครื่องกรองน้ำ RO หรือ เครื่องฟอกน้ำบริสุทธิ์ (ระบบอาร์โอ)

ปัจจุบัน เครื่องกรองน้ำระบบอาร์โอ (RO System) ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งประเทศในยุโรป อเมริกา หรือแม้แต่ในเอเชีย ส่วนประเทศไทยรู้จักและนิยมใช้ ระบบ RO มาประมาณกว่า 10 ปีแล้ว เครื่องกรองน้ำระบบรีเวิร์ส ออสโมซีส เป็นที่ยอมรับว่าสามารถแก้ไขปัญหาน้ำต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาหรือน้ำบาดาล

เครื่องกรองน้ำ RO, เครื่องกรองน้ำระบบรีเวิร์ส ออสโมซีส (Reverse Osmosis), ระบบอาร์โอ (RO System) หรือ เครื่องกรองน้ำกร่อย สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นการพัฒนาระบบกรองน้ำเป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อ กรองน้ำสะอาดและบริสุทธิ์ที่สุด โดยการผ่านเยื่อ Membranes ซึ่งมีขนาดละเอียดสูงถึง 0.0001  ไมครอน มีขนาดใกล้เคียงกับอณูของน้ำ

ระบบ Reverse Osmosis เป็นระบบการกรองที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเอาสารละลาย ที่อยู่ในน้ำออกได้เกือบหมด แม้แต่น้ำที่กร่อยมาก ก็ สามารถทำให้เป็นน้ำจืดได้ เหมาะสำหรับ โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้แหล่งน้ำจาก น้ำบาดาล หรือแหล่งน้ำอื่นที่มีค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป หรือน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหาร เพื่อให้น้ำปลอดเชื้อโรค เพื่อผลิตน้ำดื่ม หรือแม้แต่การนำไปใช้ในระบบ หอผึ่งเย็น (Cooling Tower) เพื่อป้องกันการเกิดตะกรันในระบบหล่อเย็น ตัวเครื่อง มีกำลังผลิตทุกขนาดตามที่ท่านต้องการ

 

ระบบอาร์โอ Reverse Osmosis System (RO)

 

ระบบอาร์โอ Reverse Osmosis System (RO)

 

หลักการทำงานของเครื่องกรองน้ำระบบรีเวิร์ส ออสโมซีส

ระบบอาร์โอ ใช้แรงดันให้น้ำผ่านเยื่อเมมเบรน (Membrane) ที่มีความสามารถในการกรองสูงถึง 0.0001 ไมครอน ซึ่งจะมีขนาดเล็กกว่าเสันผมถึง 500,000 เท่า (เส้นผม = 50 ไมครอน) สามารถกรองได้ถึงไอออนและโมเลกุลของสารละลายที่อยู่ในน้ำ ดังนั้นจึงมีเพียงน้ำที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่จะสามารถผ่านเยื่อเมมเบรน (Membrane) ได้ ระบบอาร์โอ (RO System) จึงสามารถป้องกันสารตกค้าง และเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ด้วยกระบวนการ วิเคราะห์ทางฟิสิกส์, เคมี, พิษวิทยา และจุลชีววิทยา ในกระบวนการผลิตน้ำของระบบอาร์โอ (RO System) ในขณะทำงานจะมีการล้างไส้ตลอดเวลาจึงง่ายต่อการดูแลรักษา

 

อุตสาหกรรมใด เหมาะที่จะใช้ ระบบรีเวิร์ส ออสโมซีส

ปัจจบันระบบอาร์โอ สามารถนำไปใช้ได้หลายอุตสาหกรรม เช่น

  • อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
  • อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ เวชสำอางค์
  • อุตสาหกรรมยา
  • อุตสาหกรรมการแพทย์ในห้องปฏิบัติการ ล้างเครื่องมือแพทย์
  • อุตสาหกรรมน้ำดื่ม น้ำแข็ง
  • อุตสาหกรรมอื่น ๆ

 

เครื่องกรองน้ำ RO ของ อควาเคมี ผลิตได้มาตรฐาน ด้วยประสบการณ์กว่า 46 ปี

ทางบริษัท อควาเคมี จำกัด ของเราสามารถออกแบบเครื่องกรองน้ำระบบรีเวิร์ส ออสโมซีส (Reverse Osmosis) ให้เหมาะสมกับสภาพน้ำและให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานของท่าน เพื่อให้ได้ผลที่สุดประหยัดที่สุดทั้ง การลงทุนและต้นทุนการผลิตโดยออกแบบระบบด้วยวิศวกรผู้ชำนาญ ทั้งยังผลิตและประกอบระบบด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ทางบริษัทฯ สามารถออกใบกำกับภาษีให้ได้ สำหรับผู้ที่นำไปขายต่อ หรือซื้อในปริมาณมาก มีราคาขายส่ง

 

ท่านสามารถชมผลิตภัณฑ์ต่างๆของอควาเคมีได้ที่ ผลิตภัณฑ์ของ อควาเคมี และชมผลงานบางส่วนของอควาเคมีได้ที่ ผลงานของ อควาเคมี

หาก ท่านต้องการให้ทางบริษัท นำตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำของท่านเพื่อตรวจคุณภาพน้ำ, เข้าไปสำรวจสถานที่ติดตั้ง, ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ขอใบเสนอราคา กรุณาติดต่อเรา ได้ที่ โทร. 08-1860-3834, 0-2561-1540 และ 0-2561-1676 หรืออีเมล ทางบริษัท อควาเคมี จำกัด ยินดีให้บริการท่าน

 

“ระบบอาร์โอ” ต้อง “อควาเคมี”

สอบถามอควาเคมีเพิ่มเติม

LINE ID: @aquacheme