เลือกภาษา: Thai English
LINE - Aquacheme Aquacheme on Facebook Follow Aquacheme on Twitter Aquacheme on Youtube ติดต่อ อควาเคมี

เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์โดยการแลกเปลี่ยนประจุบวกและลบ (Demineralized System / De-Ionized System) เป็นระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ DI หรือ EDI หรือบางท่านเรียกว่า  ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ หรือ การกำจัดประจุในน้ำ (Deionization)

การกำจัดประจุในน้ำ เป็นวิธีการหนึ่งในการกำจัดหรือลดปริมาณประจุบวก (Cat-ion) และประจุลบ (An-ion) ที่มีอยู่ในน้ำ น้ำที่ผ่านกระบวนการนี้แล้วจะเป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ์มาก กระบวนการนี้สามารถทำได้ด้วยการใช้สารกรองเรซิ่นแลกเปลี่ยนประจุ (Ion Exchange Resin) ในการทำน้ำบริสุทธิ์นั้นปล่อยน้ำให้ไหลผ่านถังกรองที่บรรจุเรซิ่นบวก (Cat-ion Resin) ก่อนแล้วไหลผ่านเรซิ่นลบ (An-ion Resin) อีกครั้ง ซึ่งเรียกวิธีนี้ว่า Two-Column Deionizers หรืออาจจะใช้วิธีให้น้ำไหลผ่านถังกรอง เรซิ่นบวกและเรซิ่นลบ ผสมอยู่ในถังเดียวกัน (Mix-Bed Deionizers) ก็ได้เช่นกัน

ในปัจจุบันมีการใช้เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์โดยการแลกเปลี่ยนประจุบวกและลบ (Demineralized System) กันอย่างมากมาย เช่น

  • ใช้ล้างอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค
  • ใช้ล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
  • ใช้ผสมเคมีในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Lab)
  • ใช้ผสมสารเคมีในการผลิต

 

 

 

ทางบริษัท อควาเคมี จำกัด ของเราสามารถออกแบบเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์โดยการแลกเปลี่ยนประจุบวกและลบ (Demineralized System / De-Ionized System) ให้เหมาะสมกับสภาพน้ำและให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานของท่าน เพื่อให้ได้ผลที่สุดประหยัดที่สุดทั้ง การลงทุนและต้นทุนการผลิตโดยออกแบบระบบด้วยวิศวกรผู้ชำนาญมากว่า 46 ปี ทั้งยังผลิตและประกอบระบบด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

 

ท่านสามารถชมผลิตภัณฑ์ต่างๆของอควาเคมีได้ที่ ผลิตภัณฑ์ของ อควาเคมี และชมผลงานบางส่วนของอควาเคมีได้ที่ ผลงานของ อควาเคมี

หากท่านต้องการให้ทางบริษัท นำตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำของท่านเพื่อตรวจคุณภาพน้ำ, เข้าไปสำรวจสถานที่ติดตั้ง, ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ขอใบเสนอราคา กรุณาติดต่อเรา ได้ที่ โทร. 08-1860-3834, 0-2561-1540 และ 0-2561-1676 หรืออีเมล ทางบริษัท อควาเคมี จำกัด ยินดีให้บริการท่าน

 

“Demineralized System” ต้อง “อควาเคมี”

สอบถามอควาเคมีเพิ่มเติม

LINE ID: @aquacheme